QUẢN TRỊ LOGISTICS NGÀNH KHAN HIẾM NGUỒN LỰC

 Quản trị Logistics là ngành nghề mắt xích quan trọng trong các tập đoàn bởi chức năng tổng hợp kết hợp và tối ưu hóa tất cả các hoạt động logistics cũng như phối hợp hoạt động logistics với các chức năng khác như marketing, sản xuất, công nghệ thông tin…” Theo xu hướng hiện…

DU HỌC HƯỞNG LƯƠNG NGÀNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN TẠI SINGAPORE

  Chương trình học bổng hấp dẫn đến 2,000$ cho sinh viên tốt nghiệp lớp 12, đang học hoặc đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học từ tập đoàn GUS. Du học Khánh Nguyễn phối hợp với tập đoàn GUS (Global University System) từ Anh Quốc trao “Một cơ hội học bổng chưa…