Đại học Griffith

ĐẠI HỌC GRIFFITH

Đại học Griffith (GU) mang tầm nhìn là một trường Đại học tại Úc hàng đầu, một trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc, trường kết hợp giữa giá trị truyền thống tốt nhất với giá trị đổi mới nhằm hướng tới thành công. SỨ MỆNH • Đổi mới. • Thắt chặt tình đoàn…