HỌC VIỆN DẠY NGHỀ SOUTHERN CROSS SCEI

ĐẠI HỌC TASMANIA TẠI TASMANIA ÚC

Học viện dạy nghề Southern Cross SCEI là một trong những tổ chức giáo dục tư thục chuyên giảng dạy các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại Úc với việc thiết kế chương trình cải tiến và tập trung nâng cao những kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu…

Đại học Sheffield

ĐẠI HỌC SHEFFIELD

Đại học Sheffield được thành lập từ ba trường trong khu vực: Trường Y tế Sheffield (thành lập năm 1828), Cao đẳng Firth (1879) và Trường Kỹ thuật Sheffield (1884). Năm 1897 ba trường sáp nhập lại thành Trường Đại học – Cao đẳng Sheffield và vào năm 1905 được Hiến chương Hoàng gia thừa…